Asket
plenderu

WRPO 2014+

 
Firma ROMAN DŁUGI "SERWIS AKPIA" "ASKET” realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn.: „Rozwój działalności eksportowej firmy ROMAN DŁUGI "SERWIS AKPIA" "ASKET".”
 
Celem projektu jest wdrożenie działań uwzględnionych w Planie Rozwoju Eksportu, ekspansja i rozwój firmy na wybranych rynkach docelowych. Rozwinięcie dotychczasowej działalności eksportowej jest jednym z głównych elementów strategii rozwoju firmy ASKET. Celem firmy jest zdecydowana ekspansja na rynki zagraniczne.
 
Efektem rozwijania działalności eksportowej ma być osiągniecie poziomu wysokiego udziału eksportu w sprzedaży, a także zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami.
 
Wartość projektu: 735 257,10 PLN
 
Dofinansowanie projektu z UE: 508 104,50 PLN
 

 ___________________________________________________________________________________

Informacje o aktualnych zapytaniach ofertowych i wynikach postępowań dostępne są w zakładce "WRPO".