Asket
plenderu

Tabela doboru maszyn

 
Rozdrabniacz TOMASSER® RK
Rozdrabniacz TOMASSER® RB
BIOMASSER® SOLO
zalecane
nie pasuje
BIOMASSER® DUO
zalecane
nie pasuje
BIOMASSER® MULTI
możliwe
zalecane
BIOMASSER® MOBILE nie pasuje zalecane

zalecane zalecane       możliwe możliwe       nie pasuje nie pasuje