Asket
plenderu

FAQ - pytania i odpowiedzi

 1. Jaka jest wydajność brykieciarek BIOMASSER® SOLO i od czego zależy?

  Producent w przeprowadzonych badaniach otrzymał powtarzalną wydajność masową wytwarzania brykietów ze słomy żytniej szarej:

  • BIOMASSER® SOLO: do 90 kg/h;
  • BIOMASSER® DUO: do 160 kg/h

  Maszyny ze śrubowym elementem brykietującym, jakimi są brykieciarki BIOMASSER®, to urządzenia typu objętościowego. Ich wydajność masowa uzależniona jest od parametrów materiału brykietowanego:

  • rodzaju surowca / gatunku - im cięższa i mniej sprężysta słoma, tym wyższa wydajność urządzenia
  • jakości / wieku - korzystniejszymi parametrami (zarówno podczas brykietowania jak i spalania) charakteryzuje się słoma szara, tj. słoma poddana działaniu warunków atmosferycznych podczas składowania, "zwiędła" słoma. Składowanie słomy wpływa korzystnie na jej rozdrabnianie i brykietowanie.
  • wilgotności - optymalnie 10%-30%.
 2. Co się stanie, gdy sieczka będzie za mokra lub za sucha?

  Zbyt mokra sieczka - praca maszyny będzie ulegała zakłóceniom tj.: rozwarstwianie i talarkowanie produkowanego brykietu, zapychanie się tulei formującej, zapychanie się otworu odgazowującego i uwalnianie nagromadzonych gazów pod dużym ciśnieniem, wyginanie się ramion przegarniacza poziomego, przeciążenie i zatrzymanie pracy silnika.

  Po usunięciu problemu produkcja brykietów może być kontynuowana.

  Zbyt sucha sieczka - czopowanie materiału w tulei formującej, przegrzanie powierzchni roboczych i zatrzymanie pracy maszyny.

 3. Co się stanie, gdy sieczka będzie miała odcinki dłuższe niż 5 cm?

  Sieczka o zbyt długich odcinkach zawiesza się w zbiorniku zasypowym tworząc pustą przestrzeń przy wejściu do komory brykietującej, co powoduje spadek wydajności maszyny.

 4. Jakie materiały można brykietować? Czy można brykietować zrębki, trociny, liście, itp.?

  Maszyna została zaprojektowana do brykietowania biomasy trawiastej tj. słoma, siano, trzcina (patrz Surowce). Dodawanie innych materiałów może spowodować zakłócenia jej pracy. Wszelkie próby dodawania domieszek lub surowców innych niż zalecane możliwe jest wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 5. W jaki sposób można ciąć słomę?

  Słomę można ciąć w rozdrabniaczach rolniczych. Długość materiału musi zawierać się w przedziale 1 - 5 cm. W ofercie posiadamy rozdrabniacze o różnych wydajnościach, przystosowane specjalnie do cięcia słomy i pozwalające uzyskać materiał spełniający warunki wymagane dla prawidłowej pracy brykieciarki BIOMASSER®.

 6. Czy do produkcji muszą być dodawane lepiszcza?

  Nie. Produkcja brykietów w brykieciarkach BIOMASSER® nie wymaga dodawania żadnych lepiszczy, klejów, wypełniaczy. Brykietowany jest "czysty" surowiec - bez dodatków.

 7. Do czego służy stabilizator brykieciarki BIOMASSER®?

  Stabilizator (prowadnik prętowy) jest ważnym elementem procesu brykietowania. Podczas stabilizacji znajdujący się pod obciążeniem brykiet stygnie, ulega ostatecznemu formowaniu, odparowywana jest także wilgoć zawarta w słomie.

 8. Czy można zwiększyć pojemność zbiornika zasypowego, np. zastosować nadstawkę?

  Nie. Pojemność zbiornika zasypowego została dobrana do wydajności brykieciarki. Nadbudowanie zbiornika zasypowego może powodować nadmierne obciążenie systemu podawania sieczki i awarię maszyny.

 9. Gdzie można zobaczyć brykieciarkę BIOMASSER®?

  W siedzibie naszej firmy oraz zakładzie produkcji brykietów organizujemy pokazy pracy maszyn połączone ze szkoleniem na temat brykietowania, obsługi maszyn połączone z prezentacją zautomatyzowanej kotłowni opalanej brykietami. 

  BIOMASSER® można zobaczyć także na wielu targach i konferencjach, o których informujemy na naszej stronie internetowej www.asket.pl

 10. W jakich piecach można spalać brykiety ze słomy?

  Brykiety ze słomy można spalać w kotłach na paliwo stałe, kotłach zasypowych, a także piecach kaflowych, miałowych, kuchennych, kominkach, kotłach na biomasę, kotłach centralnego ogrzewania zarówno standardowych, jak i wyposażonych w automatyczne podajniki.

 11. Jak efektywnie spalać brykiety?

  Spalanie brykietów ze słomy w piecach, kotłach i kominkach bez nadmuchu powietrza:

  • brykiet podczas spalania tli się, żarzy, nie ma efektu płomienia; tylko w paleniskach z nadmuchem powietrza powstaje płomień
  • w początkowym etapie spalania brykiet powiększa swoją objętość, w związku z czym należy pozostawić wolną przestrzeń w komorze spalania
  • podczas spalania nie należy przegarniać palących się brykietów; należy pozostawić wsad do całkowitego wypalenia
  • temperatura w palenisku powinna wynosić 700 - 800°C; przy wyższej temperaturze może dojść do szlakowania się paliwa.

  Spalanie brykietów w paleniskach z nadmuchem wentylatorowym:

  • w przypadku kotłów z palnikami retortowymi podawanie brykietów na palnik powinno odbywać się małymi porcjami, podawanymi tak często, by całe paliwo uległo spaleniu na retorcie, a przy maksymalnej mocy strefa palenia powinna obejmować ponad 2/3 długości retortu. Ilość powietrza należy regulować zgodnie z DTR kotła
  • regulacja powietrza do procesu spalania - powietrza powinno być tyle, by płomień w komorze spalania miał ciemnożółty kolor
  • temperatura w palenisku powinna wynosić maksymalnie 700 - 800°C; przy wyższej temperaturze może dojść do szlakowania się paliwa
  • z uwagi na charakter spalin (dotyczy to każdego paliwa) nie należy dopuszczać do wykraplania się wody ze spalin na ściankach kotła.
 12. Czy podczas spalania nie wydzielają się związki szkodliwe dla instalacji?

  W każdym procesie spalania wydzielają się spaliny i powstaje popiół. Spalanie biomasy tworzy zamknięty obieg CO2 (dwutlenku węgla) w przyrodzie, a więc nie przyczynia się do wzrostu CO2 w atmosferze. Pozostały po spaleniu popiół nie jest szkodliwy i znakomicie nadaje się do nawożenia ogródków, trawników i pól.

 13. W jakich warunkach należy przechowywać brykiety?

  Brykiety powinny być przechowywane pod zadaszeniem, w warunkach osłoniętych przed wpływem wilgoci tj. deszcz, śnieg; najlepiej w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

 14. Jaka jest wartość energetyczna brykietów w porównywaniu z innym opałem?

  Porównanie wartości opałowych różnych paliw według danych producentów i dystrybutorów przedstawiono w tabeli:

  Lp. Surowiec Szacunkowa wartość opałowa MJ/kg
  1 Brykiet ze słomy 16,5 - 17,5
  2 Drewno sezonowane 15
  3 Węgiel kamienny 21 - 28
  4 Miał węglowy 18 - 21