Asket
plenderu

Dlaczego BIOMASSER®

Pierwszą i jedyną w Europie, zweryfikowaną przez niezależnych ekspertów technologią brykietowania jest technologia BIOMASSER!  Zobacz tutaj
 
Wielu specjalistów od biomasy zajmuje się pelletowaniem i brykietowaniem biomasy drzewnej i porównuje pellety i brykiety ze słomy jako prawie równoważne.
 
Tymczasem brykietowanie i pelletowanie biomasy niedrzewnej w postaci słomy zbóż i rzepaku, siana traw, miskantusa to całkiem inne zagadnienie i nierozpoznane w takim zakresie jak biomasa drzewna.
 
Biomasa niedrzewna jako surowiec do brykietowania jest bardzo zmienna i nieprzewidywalna przez co bardzo trudna w produkcji brykietów i pelletów.
 
 
Przedstawiamy cechy i wyróżniki naszych brykietów o nazwie “Złoty Węgiel” i technologię BIOMASSER®, które są bardziej korzystne w stosunku do innych technologii:
 
1.    BIOMASSER® brykietuje surowiec z biomasy niedrzewnej o wilgotności od 10% do 30%, a inne technologie brykietowania i pelletowanie wymagają praktycznie biomasy o wilgotności od 8% do 12% - co wymaga jej suszenia. Aby wysuszyć surowiec trzeba zbudować suszarnię, a potem ją eksploatować. Oznacza to, że potrzebna jest dodatkowa energia, konserwacja i części zamienne dla suszarni;
 
2.    jeszcze jeden ważny aspekt – rozdrobnienie biomasy. W technologii BIOMASSER® wymagamy sieczki o długości od 1cm do 5cm. Inne technologie brykietowania, a w szczególności pelletowanie, wymaga sieczki o długości do 1mm! Aby otrzymać sieczkę o długości 1mm konieczne jest użycie dwóch lub trzech maszyn, co znacznie zwiększa koszt inwestycyjny instalacji, wymaga znacznie większej mocy silników (większe przyłącze elektroenergetyczne oraz większą moc zamówioną w spółce energetycznej). 
Proces suszenia de facto bardzo znacznie wpływa na zwiększenie kosztu produkcji brykietów lub pelletów. Koszt ten wynika z kosztów energii elektrycznej oraz szybko zużywających się części w rozdrabniaczach jak np. noże i sita. Suszarnia wraz z wieloma rozdrabniaczami wymaga specjalnych pomieszczeń, a w nich specjalizowanych systemów wykrywania i gaszenia pożarów. Także w biznes planie trzeba zaplanować koszty zwiększone koszty podatkowe za dodatkowe pomieszczenia i powierzchnie odkładcze;
 
3.    po wyprodukowaniu pelletów lub brykietów w innych technologiach muszą być zapakowane w szczelne opakowania, bo inaczej rozpadną się samoistnie na wskutek oddziaływania wilgoci z powietrza otaczającego. Często producenci dodają do pelletu i brykietu specjalnych lepiszczy i innych dodatków aby zwiększyć ich trwałość. Brykiety wyprodukowane w Technologii BIOMASSER® są trwałe i mogą być przechowywane pod przykryciem bez problemów;
 
4.    w innych technologiach zachodzi potrzeba chłodzenia pelletów i brykietu na etapie produkcji (znowu potrzebna dodatkowa energia i czas ), a w technologii BIOMASSER® nie ma takiej potrzeby;
 
5.    zużycie energii na wyprodukowanie 1 tony brykietów w technologii BIOMASSER® jest stosunkowo niskie:
       -            brykietowanie to zużycie 70kWh
       -            rozdrobnienie surowca i jego zbrykietowanie to zużycie 80kWh.
Inne technologie zużywają 2 – 4 razy więcej energii;
 
 
6.       urządzenia pracujące w linii BIOMASSER® maja kółka i można je łatwo przemieszczać, a nawet pracować w miejscu pozyskiwania surowca np. na polu, w stodole, magazynie surowca. Inne technologie potrzebują zadaszonych pomieszczeń utwardzonych, a nawet specjalnych fundamentów, gdyż często są to maszyny ciężkie, energochłonne i wymagają zabudowy stacjonarnej;
 
7.       brykieciarki BIOMASSER® są proste w swojej konstrukcji i nie zawierają skomplikowanych urządzeń elektronicznych, procesorów, pneumatyki czy hydrauliki siłowej. Zbudowane są z części i podzespołów dostępnych na całym świecie, przez co klienci z różnych kontynentów są pewni, że mają łatwy dostęp do części zamiennych. Inne technologie zawierają procesorowe sterowniki komputerowe, mnóstwo elektroniki, urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych. Może to powodować wiele problemów eksploatacyjnych i serwisowych, a także kosztownych prac specjalistycznego serwisu;
 
8.       zużywające się części w linii BIOMASSER®, mające bezpośredni kontakt z brykietowanym surowcem, klient potrafi zregenerować lub wymienić bez udziału specjalizowanego serwisu technicznego. 
W innych technologiach może to wymagać użycia kosztownych części zamiennych oraz przyjazdu specjalnych służb technicznych;
 
9.       brykieciarki BIOMASSER® nie wymagają regulacji podczas eksploatacji. Zastosowane elementy są w pełni nowoczesne i bezobsługowe. Inne technologie często wymagają specjalizowanych konserwacji, regulacji, a nawet kalibracji.
 
 
 
Brykiety wyprodukowane w technologii BIOMASSER® - “Złoty Węgiel” - posiadają technologiczny otwór.
Otwór ten spełnia trzy funkcje, które są bardzo istotne dla użytkownika paliw odnawialnych:
 
1.       podczas formowania brykietu przez otwór uchodzi wilgoć z brykietowanego surowca, przez co brykiet ma wyższą wartość opałową (energię);
 
2.       druga funkcja otworu w brykiecie odnosi się do procesu spalania. Przez otwór dostaje się do wnętrza dodatkowe powietrze, co wpływa korzystnie na dopalenie się biomasy. Ponadto, palenisko pieca nie zagaśnie i nie wymaga przegarniania, jak to może mieć miejsce przy spalaniu brykietów bez otworu, czy pelletach;
 
3.       w kotłach z automatycznymi podajnikami brykietów brykiety twarde i bez otworu blokują, a nawet niszczą podajniki opału. Brykiety “Złoty Węgiel”, mające otwór, łatwo ulegają złamaniu w podajniku i nie powodują zakłóceń pracy.
 
 
Przedstawione powyżej cechy i wyróżniki technologii BIOMASSER®, brykieciarek BIOMASSER® i rozdrabniaczy TOMASSER® pokazują, jak bardzo są one innowacyjne w stosunku do innych technologii.
 
Nie podano wartości cenowych poszczególnych wyróżników i sumarycznego efektu ekonomicznego ponieważ nie posiadamy precyzyjnych informacji jak się one kształtują w innych technologiach. 
Nie zgadzamy się z podanymi wartościami w artykułach prasowych i literaturowych, które są ogólnikowe i nie obejmują wszystkich procesów produkcyjnych: od procesu suszenia (wymaganego w wielu technologiach), rozdrabniania (często wielostopniowego), agregatowania, chłodzenia i pakowania opału.
 
Z przedstawionych cech i wyróżników wynika, że technologia BIOMASSER® jest bardziej korzystna ekonomicznie w wielu aspektach: inwestycyjnym, zajmowanych powierzchni, kosztów eksploatacji i konserwacji, opłat podatkowych, kwalifikacji obsługujących i serwisu technicznego.
 
Zestawienie cech i wyróżników pozwala przekonać zainteresowanych wykorzystaniem biomasy niedrzewnej do wyboru naszej innowacyjnej technologii BIOMASSER®.

BIOMASSER - Twój partner w brykietowaniu słomy!
Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami już dziś!