Asket
plenderu

Badania

Badania

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych z Poznania przeprowadził w czerwcu, sierpniu i wrześniu 2009 roku badania linii technologicznych BIOMASSER® MULTI (MIDI i MAXI) oraz BIOMASSER® MOBILE. Wyniki badań prezentujemy poniżej.

 1. Sprawozdanie z badań funkcjonalnych BIOMASSER® MULTI

  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) z Poznania przeprowadził we wrześniu 2009 roku badania funkcjonalne linii technologicznej BIOMASSER® MAXI-MULTI typ MXM4 z czterema brykieciarkami BIOMASSER® DUO typ BS207 oraz rozdrabniaczem TOMASSER® typ RB505E18.

  Badania funkcjonalne przeprowadzono w czasie normalnej eksploatacji linii przez użytkownika. Zgodnie z metodyką kontrolowano zużycie energii elektrycznej, masę produktu końcowego tj. brykietów oraz wykonano fotografię dnia roboczego. Na tej podstawie określono wydajność badanych linii. W laboratorium PIMR określano wilgotność słomy poddanej zagęszczaniu oraz wilgotność i trwałość otrzymanych brykietów. Ponadto zbadano oddziaływanie badanych linii na środowisko poprzez wykonanie pomiarów poziomu emisji hałasu oraz zapylenia na stanowiskach roboczych obsługi.

  Oto wyniki przeprowadzonych badań BIOMASSER® MULTI typ MXM4:

  • wydajność efektywna linii 397 kg/godzinę brykietów
  • BIOMASSER® DUO typ BS207:
   • najniższa wydajność efektywna 95 kg/godzinę brykietów
   • najwyższa wydajność efektywna 103 kg/godzinę brykietów.
  • średnia moc czynna pobierana przez całą linię przy pracy efektywnej wyniosła 32,04kW
  • zużycie energii elektrycznej wyniosło 0,081 kWh na wyprodukowanie 1kg brykietów w efektywnym czasie pracy
  • współczynnik trwałości brykietów 0,88% - 0,92%

  Brykietowaniu poddawano słomę żytnią szarą ze zbiorów tegorocznych (2009).

  Badane podstawowe parametry brykietów produkowanych przez linie technologiczne do zagęszczania biomasy typu "BIOMASSER®" są zgodne z najnowszymi normami Unii Europejskiej i międzynarodowymi.

  Wartości poziomu emisji hałasu oraz zapylenia na stanowiskach roboczych obsługi linii technologicznych do brykietowania biomasy typu "BIOMASSER®" nie przekraczają wartości dopuszczalnych i są zgodne z najnowszymi normami Unii Europejskiej i międzynarodowymi (ISO) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz normami zharmonizowanymi.

  Zestawienie wyników badań linii technologicznej do brykietowania biomasy typu BIOMASSER® MULTI

  Lp. Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka pomiarowa Wartość
  1. Ilość wyprodukowanych brykietów Qb kg 1586
  2. Efektywny czas pracy T1 min 240
  3. Wydajność efektywna W1 kg/h 397
  4. Zużycie energii w czasie efektywnym pracy Pe kWh 129
  5. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej w czasie efektywnym pracy Pje kWh/kg 0,081
  6. Średnia wydajność efektywna jednej brykieciarki Wbśr kg/h 99,155
 2. Sprawozdanie z badań funkcjonalnych BIOMASSER® MOBILE

  Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) z Poznania przeprowadził w sierpniu 2009 roku badania funkcjonalne linii technologicznej BIOMASSER® MOBILE typ BM2MDM3 z sześcioma brykieciarkami BIOMASSER® DUO typ BS207 oraz rozdrabniaczem TOMASSER® typ RB505E30.

  Badania funkcjonalne przeprowadzono w czasie normalnej eksploatacji linii przez użytkownika. Zgodnie z metodyką kontrolowano zużycie energii elektrycznej, masę produktu końcowego tj. brykietów oraz wykonano fotografię dnia roboczego. Na tej podstawie określono wydajność badanych linii. W laboratorium PIMR określano wilgotność słomy poddanej zagęszczaniu oraz wilgotność i trwałość otrzymanych brykietów. Ponadto zbadano oddziaływanie badanych linii na środowisko poprzez wykonanie pomiarów poziomu emisji hałasu oraz zapylenia na stanowiskach roboczych obsługi.

  Oto wyniki przeprowadzonych badań BIOMASSER® MOBILE typ BM2MDM3:

  • wydajność efektywna linii 717 kg/godzinę brykietów dla energetyki
  • BIOMASSER® DUO typ BS207:
   • najniższa wydajność efektywna 111 kg/godzinę brykietów
   • najwyższa wydajność efektywna 129 kg/godzinę brykietów.
  • średnia moc czynna pobierana przez całą linię przy pracy efektywnej wyniosła 57,88kW
  • zużycie energii elektrycznej wyniosło 0,082 kWh na wyprodukowanie 1kg brykietów w efektywnym czasie pracy
  • współczynnik trwałości brykietów 0,84% - 0,86%

  Brykietowaniu poddawano słomę żytnią szarą ze zbiorów tegorocznych (2009).

  Badane podstawowe parametry brykietów produkowanych przez linie technologiczne do zagęszczania biomasy typu "BIOMASSER®" są zgodne z najnowszymi normami Unii Europejskiej i międzynarodowymi.

  Wartości poziomu emisji hałasu oraz zapylenia na stanowiskach roboczych obsługi linii technologicznych do brykietowania biomasy typu "BIOMASSER®" nie przekraczają wartości dopuszczalnych i są zgodne z najnowszymi normami Unii Europejskiej i międzynarodowymi (ISO) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz normami zharmonizowanymi.

  Zestawienie wyników badań linii technologicznej do brykietowania biomasy typu BIOMASSER® MOBILE

  Lp. Nazwa parametru Oznaczenie Jednostka pomiarowa Wartość
  1. Ilość wyprodukowanych brykietów Qb kg 3179
  2. Efektywny czas pracy T1 min 266
  3. Wydajność efektywna W1 kg/h 717
  4. Zużycie energii w czasie efektywnym pracy Pe kWh 260,8
  5. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej w czasie efektywnym pracy Pje kWh/kg 0,082
  6. Średnia wydajność efektywna jednej brykieciarki Wbśr kg/h 118,70

3. Opinia o innowacyjności

4. Abstrakt z rozprawy: Modelowanie pól naprężeń i temperatury w procesach ulastyczniania i zagęszczania drewna zorientowane na potrzeby projektowania maszyn


Pliki do pobrania